OUR TEAM

MEET THE ALL-COLOR TEAM

 • Mark Mortensen
  Mark Mortensen President

  608-835-9118 x104

 • Dan Anderson
  Dan Anderson General Manager

  608-835-9118 x 106

 • Tyler Mortensen
  Tyler Mortensen Operations Manager

  608-835-9118 x120

 • Kean Macaulay
  Kean Macaulay Shipping & Receiving Supervisor

  608-835-9118 x111

 • Jeff Berman
  Jeff Berman Quality Assurance Manager

  608-835-9118 x110

 • Dina Geitt
  Dina Geitt Human Resources Manager

  608-835-9118 x121

 • Tasha Strese
  Tasha Strese Accounting Manager

  608-835-9118 x109